Talumpati ni dating pangulong corazon aquino Online cam room gr

Nasasaad sa probisyon ang ganito: “Ang wikang Tagalog ang siyang magiging opisyal na wika ng mga Pilipino.” Ang probisyong ito ay bunga ng nakitang pagkakaisa ng damdaming Pilipino dahil sa mga akdang nasulat sa wikang Tagalog noong panahon ng propaganda.

Ang pagkakaisang ipinamalas ng mga sumapi sa samahang pinangungunahan ni Andres Bonifacio ang lalong nagpatibay sa paniniwala ng mga lider na Pilipino na ang daan sa pagkakaroon ng kasarinlan ng mga Pilipino ay isang wikang pambansa.

Ginagamit ito na midyum ng instruksyon sa mga paaralang pampubliko.

talumpati ni dating pangulong corazon aquino-32

Hindi nila itinuro ang wikang Kastila sa mga katutubo.

Mas ginusto nilang manatiling mangmang at hiwa-hiwalay ang mga ‘indiyo” sa takot na mamulat ang mga ito sa mga korapsyong nagaganap sa paligid at matutong maghimagsik laban sa kanilang mapang-aping pamamahala.

Maiisip lamang na ang ganitong kaligirang pangwika ang isa sa mga pangunahing dahilan ng malawakang pagkakawatak-watak ng mga mamamayang Pilipino bago pa dumating ang mga Kastila hanggang sa kasalukuyan.

Bakit nga kaya malimit na natatala sa kasaysayan ng bansa ang kawalan ng pagkakaisa ng damdamin at pananaw ng mga Pilipino tungo sa kanilang mga layunin at hangarin para sa bayan?

Arsciwals sa isang artikulong lumabas sa pahayagang Taliba.

Ang pamagat ng artikulo ay “Kaawa-awang Wikang Ayaw Pagitawin.” Sinabi ni Arsciwals na isang kahibangan na hinahangad ng mga Pilipino na makalaya sa pamayanan at pagkatapos ay hahayaan nating matalian ang ating dila ng wikang banyaga. Quezon bilang pangulo ng Pilipinas ay nadama niya ang kahirapan ng pakikipagtalastasan sa mga mamamayan ng Pilipinas na hindi marunong ng Ingles o Kastila.

Kaya nga’t noong 1931, nagmungkahi si Sa panahong ito nagkaroon ng kasalimuutan ang isyu ng tungkol sa wika.

Hindi malaman kung ano ang magiging opisyal na wika ng mga Pilipino – Kastila, Ingles o Tagalog.

Ang mga kaalamang ito ay hango sa mga aklat o artikulong nababasa ng may-ari ng blog na ito.

Ayon kina Barker at Barker (1993), ikinukunekta ng wika ang nakaraan, ang kasulukuyan at ang hinaharap.

Ang blog na ito nagbibigay ng mga kaalaman tungkol sa sabjek ng Sining ng Komunikasyon at ng Malikhaing Pagsulat.

968 Comments

  1. Description: A young woman gets all made up for her hairdressing job at the mall.

  2. When you sign up with Milf Area, meeting people is easy.

  3. We have reserved 5 rooms for USA, UK, Australia, Canada & India according to web traffic. visit chat rooms There are more than 12000 people who have registered on Chat KK.

  4. They had toys to make sand castles, a tunnel to crawl through, and a pretend wooden sailboat.

  5. Though the two wanted to have a court marriage, their families insisted on a big fat Indian wedding with all the ceremonies.

  6. We all long to be seen, heard, cherished, and held.

  7. A big difference between other new cam sites and Cheap Cam is that this one is created with some help from Im Live, and you can bet your ass that if these guys launch a new site, it is here to stay.

Comments are closed.